úlové váhy

Úlové váhy

Projekt vymysleli na Zemědělské Univerzitě Praha a zapojili se  desítky
subjektů v celé ČR a SR. Vedoucím projektu je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.,
který nás do projektu přizval a nejen metodicky s námi spolupracuje.
Náš spolek se do projektu zapojil prostřednictví 18 úlových vah, které jsou
umístěné v různých koutech našeho kraje a naši členové sledují snůškové
podmínky. Cílem je vyhodnocení úživnosti krajiny pro naše včelstva a celý
projekt je koncipován jako dlouhodobý projekt. 
Silnou podporu v tomto projektu cítíme ze strany našeho Krajského úřadu
Termíny: