Veletrh VČELA!!! 2020 se nekoná!!!

Stávající opatření Vlády ČR nám neumožňují zorganizovat největší setkání včelařů v ČR.

Zvu všechny na náš jarní veletrh „VČELA!!!" ve dnech 12. – 13. března 2021!!!

Děkujeme za pochopení.

Václav Sciskala