zápis z jednání

Zápis z ustavující schůze 9.3.2016

Zápis z ustavující schůze – Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. (VS MaS) Ustavující schůze VS MaS konaná dne 9.3.2016 od 16:30 hod. 

Schvaluje: Volbu zapisovatele Bc.Evžen Foltera Stanovy spolku název spolku: „Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.“ ( ve zkratce VS MaS) sídlo spolku: třída 17. listopadu 2347/50, 734 01 Karviná – Mizerov Hromadnou přihlášku všech ustavujících členů – 12 členů, kteří vyplnili přihlášku do spolku Volbu předsedy, místopředsedy, jednatele a předsedy

Kontrolní komise: