Pozvánka na Valnou hromadu VSMaS, z.s.

Vážení přátelé, Vážené přítelkyně,

svolávám dle čl.5, odst.1. Stanov našeho spolku Valnou hromadu členů Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. na den 29. srpna 2020 od 9:00 hod.. Valná hromada se uskuteční v Domě PZKO Stonava,

Pogram:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí: návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti za rok 2019
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Diskuze
 7. Volby výboru VSMaS ( předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, zdravotník, atd.)
 8. Volby kontrolní komise VSMaS ( předseda, místopředseda)
 9. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2020, výhled na rok 2021
 10. Různé
 11. Návrh na usnesení
 12. Závěr

Věřím, že toto vrcholné setkání členů našeho spolku podpoříte svou aktivní účasti. Pro případ osobní neúčasti prosím předejte plnou moc k hlasování Vámi pověřenému členovi našeho spolku.

Po Valné hromadě je na programu přednáškovo-diskusní cyklus p. Karla Ostárka k problematice úživnost včelstev v krajině a PhDr. Břetislava Plška k problematice chovu matek u malovčelařů.

Zároveň prosíme členy spolku o potvrzení účasti na email: vaclavsciskala@vastoil.cz

S pozdravem

Václav Sciskala

předseda VSMaS, z.s.

Místo konání

PZKO Stonava
Stonava 55
Stonava
Česká republika
Datum: 
29/08/2020 - 09:00 - 30/08/2020 - 14:50