KÚ MS KRAJE

Získali jsme podporu...

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podporuje náš projekt

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020.

 

Náš spolek uzavřel s KÚ MSK Odborem životního prostředí smlouvu, kterou nás kraj podporuje při realizaci projektu vrámci kterého organizujeme vzdělávací akce se zaměřením na boj s nemocemi včel novými metodami.

Úlové váhy

Projekt vymysleli na Zemědělské Univerzitě Praha a zapojili se desítky subjektů v celé ČR a SR. Vedoucím projektu je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., který nás do projektu přizval a nejen metodicky s námi spolupracuje. Náš spolek se do projektu zapojil prostřednictví 18 úlových vah, které jsou umístěné v různých koutech našeho kraje a naši členové sledují snůškové podmínky. Cílem je vyhodnocení úživnosti krajiny pro naše včelstva a celý projekt je koncipován jako dlouhodobý projekt.

Termíny: